Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
18 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Pravidlá predávajúceho na Merkandi

Možnosť predaja na Merkandi je nepochybne spojená s mnohými výhodami, ale aj s povinnosťou dodržiavať určité pravidlá. Každý predajca musí pred zverejnením prvej ponuky na platforme prijať a dodržiavať tieto podmienky.

 

Podmienky aktivácie predajných funkcií

Podmienky aktivácie predajných možností
Predajca musí poskytnúť dokumenty umožňujúce overenie jeho obchodnej činnosti vrátane aktuálneho stavu spoločnosti, adresy atď. Dokumenty umožňujúce takéto overenie sú:

 • Dokument potvrdzujúci registráciu firmy
 • výpis z účtu
 • Účty za energie
 • Kúpne / predajné faktúry
 • Ďalšie dokumenty, ktoré nám umožnia efektívne overiť dôveryhodnosť predajcu a vylúčia možnosť vydávať sa za iných ľudí alebo spoločnosti.

Vyššie uvedené dokumenty musia spĺňať určité požiadavky:

 • Doklady musia byť vydané pre spoločnosť, nie pre súkromnú osobu (s výnimkou živnostenského podnikania)
 • Bankové výpisy, faktúry alebo faktúry nesmú byť staršie ako 3 mesiace
 • Dokumenty musia byť vydané pre spoločnosť, ktorej overenie sa vykonáva. Dokumenty vydané pre tretie strany bez ohľadu na ich spojenie nebudú akceptované.

 
Verifikačné dokumenty sú priradené k účtu zákazníka a sú k dispozícii im aj tímu Merkandi počas celej doby platnosti účtu. Merkandi zaručuje, že zaslané dokumenty budú použité iba na overovacie účely a že nebudú postúpené tretím stranám. Používateľ môže kedykoľvek prostredníctvom kontaktného formulára alebo na e-mailovú adresu uvedenú v sekcii kontakt zaslať žiadosť o odstránenie všetkých zaslaných dokumentov bez uvedenia dôvodu.
 
VÝSTRAHA! Každý odoslaný dokument, ktorý Merkandi overí ako zmanipulovaný alebo sfalšovaný, bude okamžite nahlásený príslušným orgánom činným v trestnom konaní.


Funkcie predaja

 • Možnosť predaja je k dispozícii, iba ak máte účet PREMIUM a nie je jeho neoddeliteľnou súčasťou. To znamená, že ktorýkoľvek používateľ takéhoto účtu môže požiadať o aktiváciu predajných funkcií. Upozorňujeme však, že:
 • Doba platnosti možnosti predaja úzko súvisí s dobou platnosti účtu používateľa
 • Merkandi si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez udania dôvodu kedykoľvek dodatočne a pravidelne overiť činnosť predajcu. Overenie sa vykoná znova, keď sa účet obnoví na ďalší rok.

 

Pozastavenie možnosti predaja a čierna listina veľkoobchodníkov

Ak kupujúci nahlásia problém u veľkoobchodníka (žiadny kontakt s predávajúcim, žiadna preprava tovaru, podozrenie na predaj falšovaných výrobkov alebo iné rušivé znaky činnosti predávajúceho), Merkandi si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť platnosť (do objasnenia) ) možnosť predaja. Pozastavenie sa rovná deaktivácii predajných funkcií v používateľskom účte, odstráneniu predajcu zo zoznamu veľkoobchodníkov a deaktivácii všetkých ponúk a ďalších doplňujúcich informácií o predajcovi.
 
V prípadoch potvrdených súdnou a policajnou správou si Merkandi vyhradzuje právo zaradiť veľkoobchodníka na čiernu listinu a poskytnúť popis udalosti. Predajca môže požiadať o odstránenie z čiernej listiny za predpokladu, že sa preukáže, že prípad je vyriešený a / alebo ak sa preukáže nesúlad so skutočným incidentom, alebo po odvolaní nárokov kupujúcich.
 
K pozastaveniu možnosti predaja alebo dokonca úplnému zablokovaniu účtu môže dôjsť aj vtedy, keď predajca ponúka svoje produkty zasielaním správ s ich ponukou iným veľkoobchodníkom. Všetok predávaný tovar musí byť ponúkaný vo forme veľkoobchodnej ponuky na serveri Merkandi a predaj musí prebiehať prostredníctvom kontaktu kupujúceho s predávajúcim.


Komentáre a názory v profile predajcu

Každý kupujúci má možnosť zverejniť názor na predávajúceho. Veľkoobchody nemôžu spravovať recenzie. Viac podrobností o fungovaní nášho systému spätnej väzby, možnosti zrušenia komentárov a ďalšie ďalšie informácie nájdete tu: https://merkandi.sk/faq/system-komentarov-na-merkandi/74

 

Dodatočné overenie

Tovar predávaný v Merkandi podlieha ďalšiemu overeniu, ak to Merkandi považuje za vhodné. Dodatočné overenie sa vykoná najmä v prípade:

 • Tovar populárnych značiek
 • Tovar, ktorý je ťažké zohnať a / alebo ktorého akýkoľvek prvok (cena, popis, fotografie atď.) Vyvoláva pochybnosti Merkandi

V prípade dodatočného overenia tovaru môžu byť ponuky blokované, kým sa overenie nedokončí. Za účelom vykonania dodatočného overenia tovaru môže spoločnosť Merkandi vyžadovať od predávajúceho predloženie jedného alebo viacerých z nasledujúcich dokumentov:

 • Kúpna faktúra za daný tovar
 • Distribučná dohoda s dodávateľom
 • Osvedčenie o zhode s originálom
 • Ostatné doklady potvrdzujúce pravosť tovaru a / alebo jeho fyzickú držbu

V prípade nedodania vyššie uvedených dokumentov si Merkandi vyhradzuje právo ponechať ponuky blokované na platforme bez možnosti ich odblokovania.
 
Zverejnenie ponúk

Každá zverejnená ponuka musí spĺňať Pravidlá uvádzania predajných ponúk uvedené v Častých otázkach:
https://merkandi.sk/faq/pravidla-pridavania-predajnych-ponuk/64
 
Merkandi si vyhradzuje právo:

 • Preklad ponúk do iných jazykov, ak ponuka ešte nebola preložená do týchto jazykov
 • Moderovanie ponúk vrátane zmeny obsahu tak, aby lepšie vystihoval tovar ponúkaný na predaj, zlepšovania kvality prekladov, úpravy ponúk na zlepšenie ich viditeľnosti vo výsledkoch vyhľadávania.
 • Propagácia vybraných ponúk, ktoré Merkandi považuje za zaujímavé pre používateľov
 • Zasielanie upozornení na nové ponuky vo forme informačného vestníka a e-mailových alebo telefonických upozornení na nové ponuky v uložených výsledkoch vyhľadávania
 • Zverejňovanie ponúk používateľov inde, vrátane sociálnych médií, webových stránok s inzerátmi atď.

 
Vyššie uvedené aktivity sú zamerané na zlepšenie predajných výsledkov predajcov Merkandi a sú vykonávané bezplatne. Tieto akcie nie sú zaručené a používateľ ich nemôže požadovať.
 
Merkandi si vyhradzuje právo odstrániť, zastaviť zverejnenie a blokovať ponuky, ktoré nespĺňajú pravidlá pridávania ponúk.
 

Predávajúci / podrobnosti ponuky

Aktivácia možnosti predaja znamená váš súhlas s:

 • Zverejnenie všetkých informácií obsiahnutých v profile vo verejnej forme
 • Zverejnenie ponúk na domovskej stránke, verejne prístupných všetkým návštevníkom platformy Merkandi (s výnimkou ponúk vo výlučnej zóne)
 • Preposielanie všetkých podnikových údajov inštitúciám / spoločnostiam / majiteľom autorských práv, ktorí nahlásia porušenie autorských práv a / alebo možnosť spáchania trestného činu predajom falošného tovaru.

Ďalšie povinnosti spojené s aktiváciou predajných funkcií

 • Každý predávajúci je povinný odpovedať na otázky zaslané ostatnými používateľmi. V prípade, že miera odpovede na neprečítané správy klesne pod 80%, Merkandi si vyhradzuje právo deaktivovať možnosť predaja na paneli používateľa.
 • Ak neexistujú žiadne aktívne a / alebo archivované záznamy zverejnené za posledných 60 dní, môže byť možnosť predajcu na jeho účte dočasne deaktivovaná. Toto je opatrenie zabezpečenia používateľského účtu.

Reklamácie a reklamácie

 • Nemožnosť aktivovať možnosť predaja bez ohľadu na dôvod nie je základom pre vrátenie poplatku za predplatné, s výnimkou bodu 6 ods. 2 všeobecných obchodných podmienok prijatých počas registrácie.
 • Merkandi si vyhradzuje právo odmietnuť aktiváciu možnosti predaja alebo jej deaktiváciu / pozastavenie, ak je aktívne, kedykoľvek a bez udania dôvodu.
 • Spoločnosť Merkandi nijako nekompenzuje čas strávený zhromažďovaním dokumentácie, účinky neaktivácie / deaktivácie možnosti predaja alebo odstránenia / blokovania / moderovania / propagácie / prekladu ponúk do iného jazyka. Akékoľvek nároky v tejto súvislosti sú vylúčené.

 

Tieto nariadenia boli preložené z angličtiny. Platné právne predpisy sú v angličtine. Merkandi nie je zodpovedná za možné chyby alebo nepresnosti vyplývajúce z prekladu.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;