FLASH SALEFLASH SALE
-20%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
17 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Viac ako 100 000 spokojných používateľov

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Pravidlá vrátenia peňazí

Ďakujeme, že ste si vybrali Merkandi. Našim zákazníkom sa snažíme poskytovať vynikajúce služby a produkty. Nájdite si chvíľu a oboznámte sa s našimi zásadami vrátenia peňazí, v ktorých sú uvedené zmluvné podmienky týkajúce sa vrátenia peňazí za naše služby a predplatné.

1. Prehľad pravidiel pre vrátenie platby a výnimky

Merkandi funguje podľa prísnej politiky bez vrátenia peňazí pre jednorazové služby aj plány predplatného.

a. Výnimky: Nasledujúce výnimky platia tam, kde môže mať zákazník nárok na vrátenie peňazí:

  • Ak služby neposkytla spoločnosť Merkandi.
  • Ak spoločnosť Merkandi odmietla vykonanie služby, s výnimkou odmietnutia aktivácie predajnej opcie.
  • V prípade technických porúch na strane Merkandi, ktoré bránia zákazníkovi v prístupe alebo využívaní služieb.

b. Nevratné scenáre: Zákazník nemá nárok na vrátenie peňazí v nasledujúcich situáciách:

  • Neodpovedanie jednej zo strán alebo poskytovateľov služieb z akéhokoľvek dôvodu, napríklad: neodpovedanie na správu, odoslanú objednávku alebo ponuku na nákup.
  • Stretnutie s problémami s ktoroukoľvek stranou, ktorá sa zúčastňuje transakcie.(Merkandi nie je sprostredkovateľom transakcií. Akékoľvek nároky voči strane transakcie by sa mali riešiť priamo s veľkoobchodníkom a/alebo kupujúcim)
  • Zmena názoru zákazníka po aktivácii služieb.
  • Potom, čo zákazník akýmkoľvek spôsobom využil služby Merkandi, napríklad: prístup k kontaktným údajom dodávateľa, nadviazanie kontaktu akýmkoľvek poskytnutým spôsobom, použil službu vyhľadávania tovaru a nedosiahol očakávané výsledky.

2. Automatické obnovenie predplatného

Niektoré z našich plánov predplatného sú nastavené na automatickú fakturáciu na mesačnej alebo štvrťročnej báze. Zákazníkom zaregistrovaným v týchto plánoch budú poplatky účtované automaticky podľa zvoleného fakturačného cyklu. Svoje predplatné však môžete zrušiť kedykoľvek pred ďalším fakturačným cyklom, aby ste predišli ďalším poplatkom. Po zrušení budete mať naďalej prístup k funkciám predplatného až do konca aktuálneho fakturačného obdobia.

3. Zrušenie predplatného

Zákazníci majú možnosť kedykoľvek zrušiť svoje predplatné na svojom informačnom paneli. Ak sa rozhodnete zrušiť svoje predplatné, budete mať naďalej prístup k funkciám svojho účtu Merkandi až do konca aktuálneho obdobia predplatného. Po skončení obdobia predplatného už nebudete mať prístup k účtu.

4. Blokované alebo deaktivované účty

Upozorňujeme, že ak bol používateľský účet zablokovaný alebo deaktivovaný z dôvodu porušenia našich podmienok používania alebo zásad, nemá nárok na vrátenie peňazí.

5. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, obáv alebo pomoci v súvislosti s vrátením peňazí, zrušením alebo záležitosťami predplatného kontaktujte náš tím služieb zákazníkom. Ak nás chcete kontaktovať, navštívte sekciu kontaktov na našej webovej stránke.

6. Zmeny zásad

Spoločnosť Merkandi si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, doplniť alebo aktualizovať tieto zásady vrátenia peňazí. Zmeny pravidiel nadobudnú účinnosť po zverejnení na našej oficiálnej webovej stránke.

Zakúpením našich služieb alebo prihlásením sa na odber našich služieb beriete na vedomie a súhlasíte s dodržiavaním podmienok uvedených v týchto pravidlách pre vrátenie platby.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.