Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
33 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Ako reklamovať medzinárodný tovar?

Ako reklamovať medzinárodný tovar?

Vedenie vlastného podnikania často prináša komplikácie, ktoré sú oveľa zložitejšie, ak je Vaše podnikanie založené na zahraničnom obchode a naše znalosti práva sú malé. Posudzovanie reklamácií týkajúce sa kvality dodávaného tovaru v rámci medzinárodného obchodu sú jednou z bežných činností - vyžaduje si to niekoľko dôležitých krokov, ktoré je potrebné splniť, aby bolo možné reklamáciu uskutočniť.

Dohovor OSN

Najdôležitejším a základným zdrojom nárokov na sťažnosti sú zákony upravujúce vzťahy strán medzinárodnej kúpnej zmluvy, ktorou je Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z Viedne 11. apríla 1980. Aby sme mohli uplatňovať nariadenia vyššie uvedeného dohovoru, musíme si byť istí, že strany, ktoré podpísali dohodu, majú svoje ústredie v krajinách, ktoré daný dohovor prijali. Rovnako ako v spotrebiteľskom práve má kupujúci právo reklamovať tovar, ak nie je v súlade so zmluvou. Toto nariadenie sa vzťahuje na prípad, keď predávajúci nedodal tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite a množstve, tovar bol nedostatočne zabezpečený alebo odovzdaný v iných obaloch, ako sú tie, ktoré sú obsiahnuté v zmluve.

Nedodržanie tovar s uzavretou zmluvou

V prípade, že došlo k nesúladu tovaru so zmluvou podpísanou stranami, je kupujúci povinný okamžite informovať predávajúceho a je povinný rozhodnúť sa o dostupných právnych ochranných opatreniach (ustanovenia čl. 46 - 52 vyššie uvedeného dohovoru).

Zaistenie náhradný tovar - jedným z práv kupujúceho je možnosť požiadať o dodanie náhradných tovarov - je možné vykonať iba v prípade, ak nesúlad tovaru má za následok podstatné porušenie zmluvy.

Zníženie množstva - Ďalším právom je možnosť požiadať o zníženie čiastky úmerne k hodnote dodaného tovaru, za zakúpené produkty, ktoré neboli v súlade so zmluvou.

Žiadosť opravy - za zmienku tiež stojí, že právo kupujúceho je tiež žiadosťou o nápravu, t. j. Odstránenie kvalitatívnych nedostatkov na zakúpenom tovare.

Odstúpenie od zmluvy - zjavným a najznámejším zákonom je možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade nesúladu kvality tovaru so zmluvou uzavretou medzi stranami. Je dôležité zdôrazniť, že odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na tú časť zmluvy, ktorá je nezlučiteľná - úplné odstúpenie od zmluvy má právo na existenciu v prípade, ak nesúlad je vážnym porušením zmluvy.

Autor:

Merkandi

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;