Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
32 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy služby vyhľadávania tovaru

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednávateľ - podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu vyhľadávania tovaru.
 3. Služba vyhľadávanie produktov - ďalej len služba, spočíva vo vyhľadávaní dodávateľov konkrétneho tovaru v mene príkazcu a následne mu poskytnúť kontaktné údaje a prípadné dodatočné informácie potrebné na kontaktovanie predávajúceho a kúpu tovaru. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Náklady na službu – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby mohol vykonať službu vyhľadávania tovaru.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Objednávateľ zadá objednávku na službu vyhľadávania tovaru prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a týka sa hľadania jedného produktu podľa špecifikácie zákazníka.
 2. Po zaplatení za službu objednanú príkazcom dostane dodávateľ potvrdzujúcu správu. Od tejto chvíle má objednávateľ neobmedzený čas na vyplnenie servisného formulára, počas ktorého poskytnem zhotoviteľovi špecifikáciu tovaru, ktorý si chce objednať.
 3. Po vyplnení formulára služby Objednávateľ začne s jej realizáciou do 3 pracovných dní odo dňa jej vyplnenia. V prípade, že termín vykonania služby nie je možné dodržať, zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a termín je v takom prípade predmetom individuálnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
 4. Služba sa považuje za dokončenú, keď sú zákazníkovi odoslané nasledujúce informácie o nájdených ponukách:
  1. internetová adresa predajcu
  2. Internetová adresa hľadaného tovaru
  3. kontaktné údaje predajcu (vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy, adresy skladu, názvu spoločnosti / predajcu atď.)
  4. popis hľadaného tovaru s údajmi (cena, minimálne objednávky, podrobnosti o ponuke, záruka atď.)
 5. Dodávateľ odošle všetky získané informácie s výhradou, že nie všetky z vyššie uvedeného zoznamu nemusia byť dostupné. Všetky informácie budú zhotoviteľom zaslané na e-mailovú adresu uvedenú príkazcom v účte užívateľa alebo uvedenú pri objednávke služby vyhľadávania tovaru.
 6. V prípade, že zhotoviteľ nenájde ponuky na tovar, ktorý príkazca požaduje, suma zaplatená za službu sa vráti na účet príkazcu do 3 pracovných dní. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou formou, akou zaplatil Zákazník za službu. Ak takéto vrátenie nie je možné vykonať, zhotoviteľ bude kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia inej formy vrátenia. &Nbsp;
 7. Službu je možné využívať neobmedzene dlho s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, že má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi.

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Služba nebola dodávateľom poskytnutá v lehote uvedenej ako dátum doručenia ponúk na tovar.
 2. Splnomocnenec nemôže kontaktovať žiadneho z predajcov uvedených dodávateľom  
 3. Klient dostal ponuky na iný tovar, ako bol uvedený v objednávke.

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov odôvodňujúcich začatie reklamačného konania zo strany Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia žiadosti.
  ;

§ 5 Zodpovednosť

Za poskytnutie údajov o ponuke a kontaktných údajov dodávateľov príkazcovi je výlučne zodpovedný dodávateľ. Zhotoviteľ nezodpovedá za spoľahlivosť dodávateľov ani správnosť údajov uvedených v ponukách. Dodávateľ vyhlasuje, že uvedení dodávatelia neboli overení ním, preto objednávateľ preberá súčinnosť a všetky transakcie vykonáva na vlastné riziko. &Nbsp;

 

§ 6 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;