Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
24 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy služby overovania dodávateľov

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednávateľ – podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu overenia dodávateľa.
 3. Služba overovania dodávateľa – ďalej len služba, spočíva v overení dodávateľa určeného príkazcom a následnom poskytnutí správy obsahujúcej všetky zistené informácie, ktoré môžu príkazcovi pomôcť pri rozhodovaní o spolupráci s príkazcom. vybraného dodávateľa. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Náklady na službu – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby mohol vykonať službu overenia dodávateľa.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Objednávateľ zadá objednávku na službu overenia dodávateľa prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a týka sa overenia jedného dodávateľa uvedeného príkazcom.
 2. Po zaplatení za službu objednanú príkazcom dostane dodávateľ potvrdzujúcu správu. Od tohto momentu má objednávateľ neobmedzený čas na vyplnenie servisného formulára, v ktorom poskytnem zhotoviteľovi potrebné údaje overeného zhotoviteľa, ktoré si chce overiť.
 3. Po vyplnení formulára služby Objednávateľ začne s jej realizáciou do 3 pracovných dní odo dňa jej vyplnenia. V prípade, že termín vykonania služby nie je možné dodržať, zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a termín je v takom prípade predmetom individuálnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
 4. Služba sa považuje za dokončenú, keď je zákazníkovi odoslaná overovacia správa, ktorá obsahuje:
  1. základné informácie o dodávateľovi, ako je adresa, krajina, telefónne čísla, e-mailové adresy, právna forma atď.
  2. informácie o hlavných rizikových faktoroch
  3. informácie o predstavenstve, akcionároch a histórii spoločnosti
  4. informácie o výsledku overovania jednotlivých oblastí činnosti spoločnosti
  5. hodnotenie protistrany
 5. Dodávateľ odošle všetky získané informácie s výhradou, že nie všetky z vyššie uvedeného zoznamu nemusia byť dostupné. Všetky informácie zašle dodávateľ na e-mailovú adresu uvedenú príkazcom v používateľskom účte alebo uvedenú pri objednávke overovacej služby dodávateľa.
 6. Ak dodávateľ nie je schopný overiť dodávateľa uvedeného príkazcom, suma zaplatená za službu sa vráti na účet príkazcu do 3 pracovných dní. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou formou, akou zaplatil Zákazník za službu. Ak takéto vrátenie nie je možné vykonať, zhotoviteľ bude kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia inej formy vrátenia. &Nbsp;
 7. Službu je možné využívať neobmedzene dlho s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, že má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi.
 8. Správu o overení možno doručiť iba v jednom z nasledujúcich jazykov: angličtina, španielčina, nemčina, francúzština, taliančina alebo poľština.

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Služba nebola dodávateľom vykonaná v lehote uvedenej ako dátum doručenia overovacej správy.
 2. Klient dostal overovaciu správu pre iného dodávateľa, než je ten, ktorý je uvedený v objednávke.

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípady odôvodňujúce začatie konania o sťažnosti spoločnosťou Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia oznámenia.
 

§ 5 Zodpovednosť

Za poskytnutie správy o overení klientovi je zodpovedný výlučne dodávateľ. Správa je vypracovaná s maximálnou starostlivosťou na základe dôveryhodných zdrojov, zhotoviteľ však nezodpovedá za spoľahlivosť zhotoviteľa ani za správnosť a aktuálnosť údajov obsiahnutých v správe. Dodávateľ vyhlasuje, že hodnotenie dodávateľa je súhrnom všetkých vykonaných overení. Kladné hodnotenie zhotoviteľa neznamená, že v spolupráci so zhotoviteľom neexistuje žiadne riziko. Klient preto preberá súčinnosť a všetky transakcie s protistranou vykonáva na vlastné riziko. &Nbsp;

 

§ 6 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;