Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
32 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy služby - asistencia špecializovaného konzultanta

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednávateľ – podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu overenia dodávateľa.
 3. Služba špecializovaného konzultanta - ďalej len služba, spočíva v poskytovaní pomoci užívateľovi v rozsahu popísanom v § 2. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Náklady na službu – suma, ktorú musí príkazca zaplatiť, aby mohol poskytnúť službu špecializovaného konzultanta.
 5. Balík pre podnikanie – súbor doplnkových služieb ponúkaných dodávateľom, predávaných v balíku

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Klient si môže službu objednať iba v jednom z dvoch uvedených prípadov:
  1. V akomkoľvek obchodnom balíku (služba je súčasťou akéhokoľvek dostupného)
  2. Ako dodatočný 5-hodinový balík, ak ste si už zakúpili obchodný balík.
 2. Klient zadá objednávku na obchodný balík alebo špecializovanú poradenskú podpornú službu prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a týka sa pomoci špecializovaného konzultanta v celkovom počte hodín uvedenom na stránke.
 3. Po zaplatení za službu objednanú príkazcom dostane dodávateľ potvrdzujúcu správu. Od tohto momentu má príkazca neobmedzený čas na vyplnenie servisného formulára, v ktorom poskytnem zhotoviteľovi potrebné kontaktné údaje na príkazcu.
 4. Po vyplnení formulára služby Objednávateľ začne s jej realizáciou do 3 pracovných dní odo dňa jej vyplnenia. V prípade, že termín vykonania služby nie je možné dodržať, zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a termín je v takom prípade predmetom individuálnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
 5. Služba sa považuje za vyčerpanú, keď zákazník využije celkový počet hodín dostupných v rámci služby.
 6. Zákazník môže odoslať neobmedzený počet žiadostí o pomoc od špecializovaného konzultanta v rámci dostupného počtu prevádzkových hodín.
 7. Pomoc špecializovaného konzultanta je k dispozícii iba e-mailom v akomkoľvek jazyku alebo telefonicky v nasledujúcich jazykoch: angličtina, poľština, španielčina, nemčina, francúzština, taliančina.
 8. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť dostupnosť telefonickej podpory v ktoromkoľvek z jazykov. V tomto prípade, ak je zmena v neprospech príkazcu (jazyk alebo jazyky, v ktorých si špecializovaný konzultant doteraz objednal pomoc a/alebo jazyk v jeho užívateľskom profile), má právo požiadať o vrátenie zaplatených prostriedkov v pomere k zostávajúcemu počtu hodín, ktoré sa majú využiť podľa ceny balíka služieb.
 9. V prípade, že Dodávateľ nie je schopný ponúknuť pomoc špecializovaného konzultanta do 3 pracovných dní, Objednávateľ má právo požadovať vrátenie peňazí za zakúpenú službu. V prípade zakúpenia Biznis balíka môže Používateľ požiadať o vrátenie pomernej časti ceny služby, ktorá je súčasťou balíka. Zaplatená suma za službu je vrátená na účet príkazcu do 3 pracovných dní. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou formou, akou zaplatil Zákazník za službu. Ak takéto vrátenie nie je možné vykonať, zhotoviteľ bude kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia inej formy vrátenia. &Nbsp;
 10. V rámci služby dodávateľ ponúka pomoc v oblasti:
  1. kontakt so zahraničnými veľkoobchodníkmi (vrátane sprostredkovania, rokovaní, poradenstva)
  2. podpora platformy (vrátane poradenstva)
  3. základy medzinárodného predaja (poradenstvo v oblasti propagácie, výberu produktov atď.)
 11. Dodávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť pomoc v inom rozsahu, ako je uvedené v bode 10. &2. V prípade takéhoto odmietnutia nemá zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 12. Službu je možné využívať neobmedzene dlho s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, že má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi.

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, pôvodca by mal spolupracovaťobráťte sa na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Služba nebola dodávateľom poskytnutá v lehote uvedenej ako dátum kontaktovania so žiadosťou o pomoc v rozsahu uvedenom v podmienkach služby.
 2. Dodávateľ zmenil rozsah ponúkaného jazyka s pomocou špecializovaného konzultanta v súlade s bodom 8 &odst. 2

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov odôvodňujúcich začatie reklamačného konania zo strany Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia oznámenia.
 

§ 5 Zodpovednosť

Zhotoviteľ zodpovedá len za pomoc objednávateľa v uvedenom rozsahu. Pomoc je poskytovaná s maximálnou starostlivosťou na základe najlepších vedomostí a schopností zhotoviteľa, zhotoviteľ však nezodpovedá za následky pomoc.  

 

§ 6 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;