Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
32 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Pravidlá zaručeného prekladu ponúk

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednávateľ - podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu garantovaného prekladu ponúk.
 3. Služba garantovaného prekladu ponúk - ďalej len služba spočíva v tom, že každú novo zverejnenú predajnú ponuku na webovej stránke preloží príkazca. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Cena za službu – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby mohol poskytnúť zaručený preklad ponúk.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Objednávateľ zadáva objednávku na garantovaný preklad ponúk prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a vzťahuje sa na zaručený neurčitý preklad predajných ponúk zverejnených na platforme.
 2. Po zaplatení za službu objednanú Objednávateľom dostane Dodávateľ správu potvrdzujúcu aktiváciu služby. Odvtedy je služba aktívna a všetky predajné ponuky sú preložené do 3 hodín po ich zverejnení bez ohľadu na jazyk, v ktorom boli zverejnené.
 3. Zhotoviteľ si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo predĺžiť dobu prekladu ponúk na 72 hodín. V tomto prípade Poveriteľ nemá nárok na vrátenie peňazí.
 4. Zhotoviteľ uvádza, že v prípade neexistencie prekladu predajných ponúk ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje. V tomto prípade má zhotoviteľ 72 hodín na zabezpečenie prekladu a vyriešenie problému. Ak zhotoviteľ nedokáže vyriešiť problém v stanovenej lehote, objednávateľ má právo požadovať vrátenie peňazí za zakúpenú službu. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou formou, akou zaplatil Zákazník za službu. Ak takéto vrátenie nie je možné vykonať, zhotoviteľ bude kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia inej formy vrátenia.
 5. Služba funguje úplne automaticky, bez účasti Zákazníka.
 6. Klient má právo požiadať o deaktiváciu služby na akékoľvek obdobie a o jej opätovnú aktiváciu.  
 7. Služba prekladu predajných ponúk prekladá predajné ponuky z akéhokoľvek jazyka do všetkých dostupných na platforme Merkandi.
 8. Zhotoviteľ používa na poskytovanie služby automatické prekladateľské systémy, preklady nevykonáva špecializovaný personál.
 9. V prípade predajných ponúk s veľmi malým obsahom a/alebo s početnými syntaktickými, pravopisnými, gramatickými alebo štylistickými chybami nemusí byť preklad možný. V takýchto prípadoch Zákazník nezodpovedá za nedostatok poskytnutej služby.
 10. Služba je funkčná od chvíle, keď si ju zakúpite. Predajné ponuky zverejnené pred nákupom nebudú preložené.
 11. Službu je možné využívať na neobmedzenú dobu s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, ak má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi a má aktívnu možnosť predaja.

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Služba nebola poskytnutá v deklarovanom termíne, objednávateľ nahlásil dodávateľovi chybu a táto nebola opravená v deklarovanom termíne

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov odôvodňujúcich začatie reklamačného konania zo strany Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia oznámenia.
 

§ 5 Zodpovednosť

Za zabezpečenie prekladov zodpovedá výhradne dodávateľ of predajné ponuky. Keďže predajné ponuky sú prekladané automatizovanými systémami, zhotoviteľ nemôže zodpovedať za správnosť prekladov, a teda ani za následky vyplývajúce z rozhodnutí na ich základe. &Nbsp;

 

§ 6 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;