Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
32 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy o automatickom obnovovaní ponuky služby

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ - Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Objednávateľ - podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu automatického obnovovania ponúk.
 3. Služba automatického obnovovania ponúk - ďalej len služba spočíva v obnovovaní každej vybranej ponuky - predaja na webovej stránke v stanovených intervaloch. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Cena služby – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby mohol vykonávať službu automatického obnovovania ponúk.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Objednávateľ zadáva objednávku na automatické obnovenie ponúk prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a vzťahuje sa na neobmedzené automatické obnovovanie predajných ponúk zverejnených na platforme.
 2. Po zaplatení za službu objednanú Objednávateľom dostane Dodávateľ správu potvrdzujúcu aktiváciu služby. Od tohto momentu je služba aktívna a Zákazník môže pristúpiť k zaradeniu služby do každej zo zverejnených a novozverejnených predajných ponúk.
 3. Služba funguje úplne automaticky, bez účasti Zákazníka.
 4. Klient má právo kedykoľvek požiadať o deaktiváciu služby na akékoľvek obdobie a jej opätovnú aktiváciu.  
 5. Služba je funkčná od okamihu, keď si ju zakúpite. Predajné ponuky zverejnené pred nákupom sa automaticky neobnovia. Službu pre tieto ponuky musí spustiť príkazca sám.
 6. Služba je dostupná na neobmedzenú dobu s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, ak má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi a má aktívnu možnosť predaja.

 

§ 3 Návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 a odsek; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Dodávateľ umožňuje začatie reklamačného konania v týchto prípadoch:

 1. Služba nebola poskytnutá v deklarovanom termíne, objednávateľ nahlásil zhotoviteľovi chybu a táto nebola v deklarovanom termíne opravená

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte kanceláriu zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov odôvodňujúcich začatie reklamačného konania zo strany Merkandi. /> Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia žiadosti.

 

§ 5 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;