Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
10 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Vyhľadávanie tovaru

Podmienky služby vyhľadávania tovaru

Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ - Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Zadávateľ - podnikateľ alebo súkromná osoba, ktorá objednáva službu vyhľadávania tovaru.
 3. Služba vyhľadávania tovaru - ďalej len služba, spočíva v hľadaní ponúk konkrétneho produktu v mene Zadávateľa a následnom poskytovaní fotografií, kontaktných údajov a akýchkoľvek ďalších informácií potrebných na kontaktovanie predajcu a kúpu tovaru.
 4. Službu poskytuje Dodávateľ. Náklady na službu - suma, ktorú musí Zadávateľ zaplatiť za vykonanie služby vyhľadávania tovaru.

Rozsah poskytovanej služby

 1. Zadávateľ zadáva objednávku na službu vyhľadávania tovaru prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Náklady na službu sú uvedené na stránke objednávky služby a vzťahujú sa na nájdenie jednej položky tovaru podľa špecifikácií Zadávateľa.
 2. Po zaplatení za službu objednanú Zadávateľom, Dodávateľ pristúpi k jej realizácii do 3 pracovných dní odo dňa zaúčtovania platby. Ak nie je možné dodržať lehotu na poskytnutie služby, Dodávateľ sa zaväzuje okamžite informovať Zadávateľa a v tejto situácii podlieha táto lehota individuálnym dohodám medzi Zadávateľom a Dodávateľom.
 3. Služba sa považuje za dokončenú vtedy, keď sú Objednávateľovi zaslané nasledujúce informácie o nájdených ponukách:
  - internetová adresa predávajúceho
  - internetová adresa nájdeného
  - tovaru kontaktné údaje predávajúceho (vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy, adresy veľkoobchodu, názvu spoločnosti / predajcu, atď.)
  - popis nájdeného tovaru s údajmi (cena, minimálna objednávka, podrobnosti o ponuke, záruka atď.)
 4. Dodávateľ pošle všetky hľadané informácie s výhradou, že nie všetky hore uvedené informácie môžu byť k dispozícii. Dodávateľ pošle všetky informácie na e-mailovú adresu uvedenú Zadávateľom na účte používateľa alebo uvedenú pri objednávaní služby vyhľadávania tovaru.
 5. V prípade, že Dodávateľ nemôže nájsť ponuky na tovar hľadaný Zadávateľom, suma zaplatená za službu sa vráti na účet príkazcu do 3 pracovných dní. Vrátenie sa uskutoční v rovnakej forme ako platba, ktorou zaplatil Zadávateľ za službu. Ak takáto refundácia nie je možná, Dodávateľ sa obráti na Zadávateľa s cieľom určiť inú formu vrátenia.

Vrátenie platby

Zadávateľ má možnosť získať vrátenie platby za poskytnutú službu do 7 kalendárnych dní od prijatia ponuky na hľadaný tovar. Aby Zadávateľ dostal náhradu, je povinný kontaktovať zákaznícky servis Merkandi, ktorého kontaktné údaje sú k dispozícii na karte kontaktov na webovej stránke: https://merkandi.sk/contact. Po uplynutí 7 kalendárnych dní od dátumu prijatia ponúk na hľadaný tovar nemá Zadávateľ nárok na vrátenie peňazí.

Reklamácie

Dodávateľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Služba nebola poskytnutá Dodávateľom v lehote stanovenej ako dátum doručenia ponúk na tovar.
 2. Zadávateľ sa nemôže skontaktovať so žiadnym z predajcov uvedených Dodávateľom.
 3. Zadávateľ prijal ponuky na iný tovar, ako je uvedený v objednávke.

V prípade zloženia reklamácii, kontaktujte zákaznícky servis Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii na karte kontaktov na webovej stránke: https://merkandi.sk/contact. V obsahu reklamácie je Zadávateľ povinný uviesť všetky svoje osobné údaje, kontaktné údaje, zaplatené číslo faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov, ktoré odôvodňujú začatie reklamácie zo strany Merkandi.

Dodávateľ je povinný reklamáciu posúdiť do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia žiadosti.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Merkandi a príslušné právne normy.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;