Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
10 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy služby Certifikát dôveryhodnosti STANDARD

§ 1 Všeobecné ustanovenia

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Riaditeľ – podnikateľ alebo súkromná osoba objednávajúca službu certifikátu dôveryhodnosti ŠTANDARD.
 3. Služba certifikátu dôveryhodnosti STANDARD - ďalej len služba, spočíva v dodatočnom overení užívateľa s aktívnou možnosťou predaja na platforme Merkandi a jeho certifikácii. Službu poskytuje Dodávateľ.
 4. Cena za službu – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby mohol poskytnúť službu ŠTANDARDNÉHO certifikátu dôveryhodnosti.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Objednávateľ zadáva objednávku na službu certifikátu dôveryhodnosti STANDARD prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena služby je uvedená na stránke objednávky služby a vzťahuje sa na jedno overenie vykonané zákazníkom.
 2. Po zaplatení za službu objednanú príkazcom dostane dodávateľ potvrdzujúcu správu. Od tohto momentu má príkazca neobmedzený čas na vyplnenie servisného formulára, počas ktorého poskytne zhotoviteľovi potrebné údaje na začatie overovania.
 3. Po vyplnení formulára služby Objednávateľ začne s jej realizáciou do 3 pracovných dní odo dňa jej vyplnenia. V prípade, že termín vykonania služby nie je možné dodržať, zhotoviteľ sa zaväzuje túto skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a termín je v takom prípade predmetom individuálnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
 4. Služba sa považuje za dokončenú v jednom z dvoch prípadov:
  1. V momente vydania certifikátu dôvery STANDARD, ak bolo overenie úspešné
  2. Pri odmietnutí vydať osvedčenie o spoľahlivosti STANDARD, ak overenie nebolo úspešné.
 5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od príkazcu dodatočné dokumenty.
 6. Dodávateľ vyhlasuje, že zničí všetky dokumenty zaslané zhotoviteľom do 72 hodín od skončenia overovania.
 7. Zhotoviteľ bude o výsledku overenia informovať objednávateľa e-mailom. Dodávateľ si vyhradzuje právo nezverejniť dôvod odmietnutia vydať ŠTANDARDNÉ osvedčenie o dôveryhodnosti a/alebo podrobnosti overenia.
 8. Proces overenia je obchodným tajomstvom dodávateľa.
 9. Odmietnutie vydania ŠTANDARDNÉHO certifikátu dôveryhodnosti neoprávňuje Objednávateľa požadovať vrátenie peňazí za zakúpenú službu.
 10. Dodávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zrušiť ŠTANDARDNÝ certifikát dôveryhodnosti v prípade prijatia akejkoľvek správy, ktorá podkopáva dôveryhodnosť príkazcu.
 11. Štandardný certifikát dôveryhodnosti sa vydáva na jeden rok.
 12. Platnosť certifikátu dôveryhodnosti STANDARD je prísne závislá od aktívneho stavu účtu splnomocniteľa na platforme Merkandi.  
 13. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na dodatočné overenie príkazcu počas celej doby platnosti certifikátu.
 14. Službu je možné využívať na neobmedzenú dobu s tým, že jej využívanie je možné len v prípade, ak má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi a má aktívnu možnosť predaja.

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je, že služba nebola spustená. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Službu nebolo možné poskytnúť z dôvodu dodávateľa, s výnimkou prípadu odmietnutia udelenia certifikátu dôveryhodnosti STANDARD z dôvodu negatívneho výsledku overenia

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry, príp. Uveďte aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov, ktorý odôvodňuje začatie konania o sťažnosti spoločnosťou Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia oznámenia.
 

§ 5 Zodpovednosť

Dodávateľ je zodpovedný iba za overenie príkazcu. Zhotoviteľ nezodpovedá za jeho spoľahlivosť, a to ihneď po overení a počas celej doby platnosti certifikátu. &Nbsp;

 

§ 6 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;