Happy saleHappy sale
-30%
REGISTRÁCIA a OBNOVA na 1 rok
akcie nie je možné kombinovať
32 Počet zostávajúcich zliav

Nejlepší stockové nabídky akcií ze 150 zemí

Více než 75 tisíc spokojených uživatel

Nabídky levnější až 90% výchozí ceny

Přímý kontakt na prodejce a velkoobchody

Predpisy pre balíky služieb pre firmy

§ 1 Všeobecné

 1. Dodávateľ – Merkandi LTD, ďalej len Merkandi, so sídlom v Anglicku, Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham.
 2. Riaditeľ – podnikateľ alebo súkromná osoba, ktorá si zakúpila obchodný balík.
 3. Balíky pre podnikanie – súbor služieb a výhod vo forme balíkov, ktoré poskytuje Dodávateľ.
 4. Cena za službu – suma, ktorú musí zákazník zaplatiť, aby si mohol kúpiť obchodný balík.
 5. Objednané služby – služby, ktoré po zakúpení zostávajú v používateľskom účte príkazcu kedykoľvek k dispozícii.
 6. Automatické služby – služby, ktoré sa aktivujú automaticky a fungujú bez účasti príkazcu.

 

§ 2 Rozsah poskytovanej služby

 1. Klient zadá objednávku na obchodný balík prostredníctvom webovej stránky Merkandi. Cena balíka a služby v ňom zahrnuté sú uvedené priamo na webovej stránke https://merkandi.sk/packages.
 2. Po zaplatení balíka objednaného príkazcom dostane dodávateľ potvrdzujúcu správu. Odvtedy v závislosti od typu služby:  
  1. Pre objednané služby – klient má neobmedzený čas na vyplnenie servisného formulára, ktorým sa začne poskytovanie služby
  2. Pre automatické služby – služby sa aktivujú automaticky v účte príkazcu.
 3. Objednávateľ kúpou Balíka pre firmy zároveň akceptuje zmluvné podmienky služieb, ktoré sú súčasťou balíkov. Dostupnosť jednotlivých obchodných podmienok:  
 4. Služba sa považuje za dokončenú, keď Zákazník dostane e-mailové potvrdenie o aktivácii balíka.  
 5. V prípade, že dodávateľ nemôže spustiť balík služieb, suma zaplatená za službu sa vráti na účet zákazníka do 3 pracovných dní. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakou formou, akou zaplatil Zákazník za službu. Ak takéto vrátenie nie je možné vykonať, zhotoviteľ bude kontaktovať objednávateľa za účelom dohodnutia inej formy vrátenia. &Nbsp;
 6. Balík služieb je k dispozícii na neobmedzený čas s tým, že jeho využívanie je možné len v prípade, že má príkazca aktívny účet na platforme Merkandi.
 7. Dodávateľ informuje, že niektoré služby zahrnuté v balíkoch pre firmy sú zamerané na používateľov s aktívnou možnosťou predaja. Splnomocnenec, ktorý nemá aktívnu predajnú opciu, ich nemôže využiť, kým nebude spoločnosť overená a uvedená opcia nebude aktivovaná. Odmietnutie aktivácie alebo deaktivácie predajnej opcie z akéhokoľvek dôvodu neoprávňuje príkazcu na vrátenie peňazí za nákup balíka. &Nbsp;

 

§ 3 návraty

 1. Zákazník má možnosť vrátiť poplatok za poskytnutú službu do 100 kalendárnych dní odo dňa objednania služby. Po 100 kalendárnych dňoch odo dňa objednania služby nemá Zákazník nárok na vrátenie peňazí.
 2. Podmienkou vrátenia je nezačatie poskytovania požadovaných služieb. Okamihom vyplnenia služobného formulára zaniká právo na vrátenie okrem situácie uvedenej v písm. 6 &sek; 2 a pt. 1, 2 a 3 oddiel; 4.
 3. Ak chcete získať vrátenie peňazí, Objednávateľ by sa mal obrátiť na kanceláriu služieb zákazníkom Merkandi, ktorej kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. 
 4. Zhotoviteľ si vyhradzuje, že v prípade zmeny obsahu balíka môže objednávateľ požiadať o preplatenie pomernej časti ceny služby v pomere k obstarávacej cene celého balíka.
 5. li>

 

§ 4 Sťažnosti

Zhotoviteľ umožňuje začatie reklamačného konania v nasledujúcich prípadoch:

 1. Balík služieb nebol aktivovaný v účte príkazcu.
 2. Služby sú chybné alebo už nie sú dostupné ako súčasť balíka v dôsledku zmien vykonaných dodávateľom.  
 3. Klient dostal ponuky na iný tovar, ako bol uvedený v objednávke.

Ak chcete podať sťažnosť, kontaktujte oddelenie zákazníckych služieb Merkandi. Kontaktné údaje sú k dispozícii v záložke kontakt na webovej stránke: https://merkandi.pl/contact. V obsahu reklamácie je príkazca povinný uviesť svoje úplné údaje, kontaktné údaje, číslo uhradenej faktúry a uviesť aspoň jeden z vyššie uvedených prípadov odôvodňujúcich začatie reklamačného konania zo strany Merkandi.
Zhotoviteľ je povinný posúdiť reklamáciu do 30 dní odo dňa potvrdenia rpotvrdenie o prihláške.

 

§ 5 Záverečné ustanovenia

Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, platia Všeobecné obchodné podmienky Merkandi a príslušné právne akty.

NEWSLETTER zdarma

Každý den informace o nových výrobcích a novinkách v servise Merkandi.

;